V prostředí sítě internet se nachází obrovské množství encyklopedií a slovníků pro jednotlivé obory. Tato stránka přináší výčet těch nejprestižnějších pro jednotlivé obory.
 
Skupina
Kategorie
 
A Dictionary of Units
Slovník jednotek měření používaných po celém světě.
Producent University of Exeter
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy
Technické vědy
 
Atmospheric Chemistry Glossary
Výkladový slovník atmosférické chemie.
Producent Sam Houston State University
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Chemie
 
Dictionary of Algorithms and Data Structures
Slovník algoritmů, datových struktur, programovacích technik a dalších podobných témat.
Producent NIST
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Matematika
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
 
Dictionary of Number Words
Slovník anglických výrazů a frází pro oblast matematiky.
Producent InterGalactic Power & Light
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Matematika
 
Electrochemistry Encyclopedia
Elektronická encyklopedie pro oblast elektrochemie.
Producent Ernest B. Yeager Center for Electrochemical Sciences
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Chemie
 
Global Change Master Directory
Slovník pojmů z ekologie a ochrany životního prostředí s nabídkou souvisejících dokumentů.
Producent NASA
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Ekologie
Přírodní vědy Vědy o zemi
 
Glossary of Environmental Economics Terms
Elektronický slovník ekonomických pojmů ve vztahu k problematice ochrany životního prostředí.
Producent Wilfrid Laurier University
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Ekologie
Společenské a humanitní vědy Ekonomika, obchod, finance
 
PRIME
Encyklopedie matematických pojmů.
Producent Math Academic Online
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Matematika
 
Mathematics Glossary - Middle Years
Výkladový slovník z oboru matematiky.
Producent University of Regina
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Matematika
 
MathWorld
Rozsáhlá matematická encyklopedie rozdělena na 11 dílčích částí.
Producent Wolfram Research Inc.
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Matematika
 
On-line Dictionary of Combinatorics
Elektronická encyklopedie pro oblast kombinatoriky.
Producent Southern Connecticut State University
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Matematika
 
On-line Encyclopedia of Integer Sequences
Elektronická encyklopedie celočíselných posloupností. Rozhraní funguje i v českém jazyce.
Producent AT&T Labs Research
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Matematika
 
Visible Earth
Obrazová encyklopedie z různých oborů, zejména přírodních věd.
Producent NASA
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy
 
AmosWeb Glossarama
Slovník pojmů pro oblast ekonomických věd.
Producent AmosWeb LCC
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Ekonomika, obchod, finance
 
Dictionary of Composite Materials Technology
Ve slovníku jsou popsány nejrůznější kompozitní materiály.
Producent CRC Press LLC
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy
 
Budget Analyst Glossary of Terms
Slovník ekonomických pojmů zejména z oblasti rozpočtových analýz.
Producent Budget Analyst
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Ekonomika, obchod, finance
 
Dictionary - Film, Audio and Video Terminology
Elektronický slovník výrazů z oblasti filmu, audia a videa.
Producent TriJet Production
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
Technické vědy Technika, technologie, energie
 
Dictionary of Metal Terminology
Slovník pojmů z oblasti metalurgie, těžby a zpracování kovů a příbuzných disciplín.
Producent MetalMart International, Inc.
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Vědy o zemi
Technické vědy Metalurgie, hutnictví
 
Dictionary of Mining, Mineral and related Terms
Výkladový slovník pro oblast minerálů a těžby.
Producent U.S. Geological Survey
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Vědy o zemi
 
Electronics: An Online Guide for Beginners
Komplexní průvodce světem elektroniky. Kromě slovníku obsahuje také fórum a řadu další užitečných informačních zdrojů.
Producent ThinkQuest Team
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Technika, technologie, energie
 
Electronics Dictionary and Tutorial in Basic Electronics
Systém nabízí slovník pojmů z oblasti elektroniky a další užitečné informace ze stejné oblasti.
Producent Twisted Pair
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Technika, technologie, energie
 
FOLDOC
Výkladový slovník, který přináší pojmy z kompletní oblasti výpočetní techniky.
Producent Department of Computing, Imperial College London
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
 
Glossary of Congressional and Legislative Terms
Výkladový slovník pojmů používaných v oblastech politologie a ekonomických věd.
Producent TheCapitol.net
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Ekonomika, obchod, finance
Společenské a humanitní vědy Politologie, politika
 
Glossary of Economic Terms
Informační zdroj, který přináší pojmy ze všech oblastí ekonomických věd.
Producent Economic Web Institute
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Ekonomika, obchod, finance
 
Investopedia.com
Slovník více než 4500 výrazů z oblasti financí a investic.
Producent Equade Internet Ltd.
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Ekonomika, obchod, finance
 
Lexikon zur Telekommunikation
Lexikon pojmů z oblasti telekomunikace v německém jazyce.
Producent xdial Software GmbH
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
 
Minneapolis Fed´s Glossary
Výkladový slovník pojmů z ekonomických věd, zejména bankovnictví.
Producent Federal Reserve Bank of Minneapolis
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Ekonomika, obchod, finance
 
Netzwerk Glossar
Heslář pojmů z výpočetní techniky, počítačové vědy, internetu a příbuzných oblastí.
Producent Glasfaserinfo.de
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
 
Principal Metals Glossary
Slovník pojmů z oblasti hutnictví.
Producent Principal Metals
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Metalurgie, hutnictví
 
TechEncyclopedia
Systém obsahuje více než 20000 pojmů z oblasti informačních technologií.
Producent CMP Media LLC.
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Informační věda
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
Společenské a humanitní vědy Informační věda
 
TERMITE - TERMInology of Telecommunications - ITU
Slovník pojmů používaných v oblasti telekomunikací.
Producent ITU
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
 
Virtual Economic Glossary
Elektronický výkladový slovník ekonomických pojmů.
Producent Biz/ed, University of Bristol
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Ekonomika, obchod, finance
 
Whatis.com
Slovník obsahuje odborné termíny z oblasti výpočetní techniky, informačních technologií a internetu.
Producent TechTarget, Needham, Massachusetts, USA
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
 
4QD-TECH: Electronic Circuits Reference Archive
Výkladový slovník z oblasti elektrotechniky. Obsahuje popisy elektrických obvodů včetně jejich grafického znázornění.
Producent 4QD-TECH
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Technika, technologie, energie
 
Wikipedia
Všeobecná internetová encyklopedie.
Producent Wikipedia Foundation Inc.
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Multioborové - věda všeobecně
 
CoJeCo
Česká internetová všeobecná encyklopedie.
Producent Optimus s.r.o.
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Multioborové - věda všeobecně
 
Encyklopedie energie
Encyklopedie pro oblast energetiky a energie. Český zdroj.
Producent Simopt
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Technika, technologie, energie
 
Laboratorní encyklopedie
Encyklopedie, která se zabývá pojmy převážně z chemie a fyziky.
Producent REMION
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Fyzika
Přírodní vědy Chemie
 
PC Webopedia
Internetová encyklopedie pojmů z výpočetní techniky.
Producent JupiterMedia Corporation
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
 
The World Factbook
Encyklopedie přínáší komplexní informace o všech zemích světa.
Producent CIA
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Geografie
Společenské a humanitní vědy Ekonomika, obchod, finance
Společenské a humanitní vědy Politologie, politika
 
The Internet Encyclopedia of Philosophy
Internetová encyklopedie pro oblast filosofie.
Producent IEP
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Filosofie, etika
 
ODLIS
Výkladový slovník pro oblast informační vědy a knihovnictví.
Producent Libraries Unlimited
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Informační věda
Společenské a humanitní vědy Informační věda
 
NetLingo
Slovník pojmů pro oblast počítačové vědy, informatiky a internetu.
Producent NetLingo
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika
 
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Internová encyklopedie věnovaná oblasti filosofie.
Producent Stanford University
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Filosofie, etika
 
A Dictionary of Philosophical Terms and Names
Slovník pojmů a jmen z oblasti filosofie.
Producent Garth Kemerling
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Společenské a humanitní vědy Filosofie, etika
 
Biology-online
Výkladový slovník pojmů z oblasti biologie a příbuzných oborů.
Producent Biology-Online.org
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Biologie
 
Terminologický slovník ÚZPI
Terminologický slovník Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze.
Producent ÚZPI
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Zemědělství, potravinářství
 
PhysLink.com Glossary
Slovník pojmů pro oblast fyziky a astronomie.
Producent PhysLink.com
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Fyzika
 
Art & Architecture Thesaurus
Tezaurus více než 125 000 pojmů z oblasti umění a architektury.
Producent J. Paul Getty Trust
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Technické vědy Architektura a stavebnictví
Společenské a humanitní vědy Umění
 
Getty Thesaurus of Geografic Names
Tezaurus geografických jmen a názvů.
Producent J. Paul Getty Trust
Typ zdroje Encyklopedický
Druh zdroje Oborové slovníky a encyklopedie
Přírodní vědy Geografie
© 2000 - 2006 Knihovna UTB